Sport speciaal voor kinderen met autisme

Als een reguliere sport geen optie is voor uw kind, kunt u kiezen voor aangepast sporten of een sportclub waar men de juiste ervaring heeft om uw kind goed te kunnen begeleiden. Hier leest u tips voor het vinden van een sport speciaal voor kinderen met autisme.

Hoe vindt u een sportclub met de juiste ervaring?

U kunt andere ouders vragen naar hun ervaringen op de sportclub van hun kind. U kunt hen bijvoorbeeld de volgende vragen stellen:

  • Staat de club open voor inbreng van ouders?
  • Hoe gaat het team om met ‘anders zijn’?
  • Hoe is de houding van de trainers?
  • Zijn de trainers bekend met autisme of aanverwante problematiek?

Ook kunt u kijken op de websites van sportclubs uit uw omgeving. Vaak staat het op de website vermeld als er een speciaal team is. Daarnaast kun u informeren bij de sportclub of men ervaring heeft met de problematiek van uw kind en wat de mogelijkheden zijn.

Website www.unieksporten.nl

Op de website www.unieksporten.nl kunt u zoeken naar gespecialiseerde sportclubs bij u in de buurt. Deze website is recent vernieuwd en is zeer uitgebreid.

Volg altijd een vrijblijvende proeftraining

Het is altijd een goed idee om uw kind eerst een keer vrijblijvend mee te laten sporten. Tijdens deze kennismaking is het belangrijk om goed te observeren, door te vragen en te beoordelen. Op welke punten u dan het beste kunt letten, leest u bij Sportkeuze op deze website. Daarnaast is het van belang om de trainer te vragen of uw kind meerdere proeftrainingen mag volgen. Als u uitlegt dat uw kind meer tijd nodig heeft om te wennen en om in te kunnen schatten of de sport wel of niet bij hem/haar past, is hier meestal wel begrip voor.

sport speciaal voor kinderen met autisme, jongen met voetbal