Paardrijden

Het rijden op een paard is niet alleen leuk en gezond. Ook wordt er ongemerkt aan allerlei doelen gewerkt, zoals:

  • vergroten van zelfvertrouwen en zelfstandigheid
  • aanleren van sociale en communicatieve vaardigheden
  • leren omgaan met emoties, zoals boosheid en frustraties
  • hulp leren vragen en grenzen stellen
  • leren rekening houden met een ander
  • verminderen van angsten en dwangmatig gedrag
  • verbeteren van concentratie en motoriek
  • bevorderen van lichaamsbesef en ontspanning

Paardrijden is een individuele sport en daardoor heel geschikt voor kinderen met autisme. Toch is het niet voor ieder kind mogelijk om  ‘gewone’ paardrijlessen te volgen. Voor deze kinderen is er speciaal- of orthopedagogisch paardrijden, paardentherapie of equitherapie.

Paardrijden kan hele positieve effecten hebben voor kinderen met autisme. Omdat paarden gericht zijn op mensen, kunnen ze veel betekenen voor kinderen met autisme. Paarden nodigen bijvoorbeeld uit tot contact en stimuleren de prikkelverwerking en motoriek. Bovendien nodigen paarden uit om angsten te overwinnen en nieuwe dingen te proberen.

Een paard oordeelt niet en communiceert op een niet-verbale manier. Daarnaast heeft een paard een spiegelend vermogen en reageert direct op gedrag en houding. Als een paard anders en beter behandeld wordt, laat het dat meteen merken. De positieve reactie van het paard werkt zo als beloning. Daardoor kan het paard het kind helpen in het leren en ontdekken van sterke en zwakke kanten.