Sporten

Sport is belangrijk voor iedereen. Maar vaak is sporten voor kinderen met autisme niet zo vanzelfsprekend. En dit terwijl sport juist voor deze kinderen zo belangrijk is. Bewegen helpt namelijk niet alleen om gezond te blijven, maar kan er ook voor zorgen dat uw kind:

 • zich beter kan ontspannen;
 • minder gevoelig is voor stress en depressie;
 • beter slaapt;
 • minder moe is en meer energie heeft;
 • op een leuke manier in contact komt met andere kinderen;
 • zich op school beter kan concentreren;
 • zich minder verveelt;
 • minder voor de tv of achter de computer zit;
 • de rest van zijn leven meer zal bewegen: jong geleerd is oud gedaan.

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat juist sporten voor kinderen met autisme nog meer positieve effecten kan hebben, zoals het verbeteren van:

 • Communicatieve vaardigheden
 • Sociale vaardigheden (samenwerken, omgaan met afspraken en regels)
 • Zelfvertrouwen en eigenwaarde (vooral door succeservaringen tijdens het sporten)
 • Weerbaarheid
 • Zelfregulering (waaronder agressieregulering)

Om deze resultaten te bereiken, is het belangrijk dat het kind plezier heeft in het sporten en dat de trainer op een aantal punten rekening houdt met de beperking van het kind.

Ten eerste is het belangrijk dat de sporttrainer met de ouder(s) bespreekt wat wel en niet werkt voor het betreffende kind en waar hij/zij rekening mee moet houden. De ouders kennen het kind immers het beste en geen kind is hetzelfde. Wat werkt voor het ene kind met autisme, werkt niet automatisch voor elk kind. Ten tweede is het belangrijk dat de trainer bereid is extra aandacht te geven aan het kind en dat hij/zij aandacht heeft voor een goede interactie tussen de kinderen in de groep.

Als een reguliere sport geen optie is voor uw kind, kunt u kiezen voor aangepast sporten of een sportclub waar men de juiste ervaring heeft om uw kind goed te kunnen begeleiden. Hier leest u tips voor het vinden van een sport speciaal voor kinderen met autisme.

U kunt andere ouders vragen naar hun ervaringen op de sportclub van hun kind. U kunt hen bijvoorbeeld de volgende vragen stellen:

 • Staat de club open voor inbreng van ouders?
 • Hoe gaat het team om met ‘anders zijn’?
 • Hoe is de houding van de trainers?
 • Zijn de trainers bekend met autisme of aanverwante problematiek?

Ook kunt u kijken op de websites van sportclubs uit uw omgeving. Vaak staat het op de website vermeld als er een speciaal team is. Daarnaast kun u informeren bij de sportclub of men ervaring heeft met de problematiek van uw kind en wat de mogelijkheden zijn.

Het is altijd een goed idee om uw kind eerst een keer vrijblijvend mee te laten sporten. Tijdens deze kennismaking is het belangrijk om goed te observeren, door te vragen en te beoordelen. Daarnaast is het van belang om de trainer te vragen of uw kind meerdere proeftrainingen mag volgen. Als u uitlegt dat uw kind meer tijd nodig heeft om te wennen en om in te kunnen schatten of de sport wel of niet bij hem/haar past, is hier meestal wel begrip voor.

Het is een goed idee om uw kind eerst een keer vrijblijvend mee te laten sporten. U kunt dan op het volgende letten:

 • Snapt uw kind wat er van hem/haar gevraagd wordt?
 • Kan uw kind het niveau fysiek aan?
 • Raakt uw kind overprikkeld?
 • Hoe gaan de andere kinderen met hem/haar om?
 • Heeft uw kind plezier?
 • Is er een ‘klik’ met de sportcoach?

U kunt altijd aan de sportcoach vragen of uw kind meerdere proeftrainingen mag volgen. Vaak is er wel begrip als u uitlegt dat uw kind meer tijd nodig heeft om te wennen en om in te kunnen schatten of de sport wel of niet bij hem/haar past.

Daarnaast zijn natuurlijk meer factoren belangrijk, zoals de omgeving waarin gesport wordt, de andere kinderen op de sportclub, enz.