Muziek

Muziek en autisme zijn een goede combinatie. Muziek luisteren en maken is niet alleen leuk, maar ook heel goed voor de ontwikkeling van de hersenen van kinderen. Het maken van muziek heeft het grootste effect, maar ook muziek luisteren heeft vele positieve effecten. Dit geldt voor alle kinderen, en dus ook voor kinderen met autisme. Muziek heeft o.a. de volgende positieve effecten:

  • Het verbetert het geheugen, de aandacht en concentratie
  • Het stimuleert de persoonlijke ontwikkeling en creativiteit
  • Het helpt zelfkennis te vergroten
  • Het verhoogt het IQ
  • Het roept emoties op
  • Het helpt bij een betere zelfbeheersing
  • Het vergroot het zelfvertrouwen
  • Het verbetert communicatie en sociale vaardigheden

Omdat bovenstaande positieve effecten zeker voor kinderen met autisme heel belangrijk zijn, is het voor hen een groot voordeel om muziek te maken of te luisteren. Muziek en autisme zijn een goede combinatie!

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat onze hersenen heel gevoelig zijn voor het herkennen van patronen zoals klanken en trillingen. EEG-onderzoek wijst uit dat er bij kinderen die muziek maken een betere samenwerking is tussen de linker hersenhelft (spraak en intelligentie) en de rechter hersenhelft (gevoel). Dit komt doordat muziek maken een positieve en stimulerende werking heeft op de neurale verbindingen. De zenuwcellen worden geactiveerd waardoor er minder afsterven en betere verbindingen ontstaan. Voor meer informatie hierover gaat u naar de website www.muziekmaaktslim.nl.

Wie muzikale vaardigheden heeft, kan nuances in de taal, zoals veranderingen in de stem, beter en sneller interpreteren. Speciaal voor kinderen met autisme kan het leren bespelen van een muziekinstrument daarom heel goed zijn. Sommige kinderen met autisme die niet of weinig praten, zijn meer gaan praten dankzij het luisteren naar muziek.

Er zijn dus genoeg goede redenen om muziekles te overwegen voor uw kind!

Muziektherapie

Naast muziekles is er ook nog de optie muziektherapie. Bij muziektherapie worden nieuwe vaardigheden aangeleerd m.b.v. muziek. Het is een vorm van hulpverlening waarbij muziek of muziekinstrumenten gebruikt worden om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te realiseren op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied. Voor meer informatie over muziektherapie gaat u naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie www.nvvmt.nl.

Muziektherapie wordt door de meeste verzekeraars in de aanvullende verzekering (gedeeltelijk) vergoed.
Op de website van beroepsvereniging NVKT  www.kunstzinnigetherapie.nl kunt u lezen voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

Stichting Papageno (opgericht door dirigent Jaap van Zweden en zijn vrouw Aaltje) beschikt over over een landelijk netwerk van 25 gediplomeerde muziektherapeuten die therapie geven bij kinderen thuis. Ook heeft Papageno een speciale muziek-app ontwikkeld om kinderen met autisme te helpen om contact te maken. Informatie over deze app vindt u hier. Voor meer informatie over Papageno gaat u naar de website www.papageno.nl.

Websites van andere aanbieders van Muziektherapie