Vrijetijdsbesteding

Omdat een kind met autisme vaak extra begeleiding nodig heeft, kan het vinden van een geschikte vrijetijdsbesteding lastig zijn. Wat is van belang bij het maken van een keuze hierin? Wat zijn de mogelijkheden? Hier vindt u tips en links om u daarbij te helpen.

Om te beginnen is het natuurlijk het allerbelangrijkste om rekening te houden met de interesse van uw kind. Plezier bij de vrijetijdsbesteding staat voorop. Daarnaast is het bij elke vorm van vrijetijdsbesteding van belang dat u de begeleider van te voren kort inlicht over uw kind en vertelt waar men rekening mee moet houden, wat werkt en wat niet. Als men op de hoogte is, vergroot dit de kans op een succeservaring.

Vormen van vrijetijdsbesteding

Er zijn diverse soorten vrijetijdsbesteding, zoals bijvoorbeeld sport. Sport is een vorm van vrijetijdsbesteding die belangrijk is voor iedereen, ook als je autisme hebt! Het is niet alleen belangrijk om gezond te blijven, maar ook om anderen te ontmoeten en om je fysiek én mentaal beter te voelen. In de praktijk blijkt het vaak erg moeilijk om kinderen met autisme aan het sporten te krijgen, terwijl dit juist voor hen zo belangrijk is. Hier leest u meer over sporten met autisme.

Een andere optie is muziekles. Het bespelen van een muziekinstrument blijkt veel positieve effecten te hebben voor kinderen met autisme. (zie Muziek). Bovendien wordt muziekles vaak individueel of in kleine groepjes gegeven. Ook dit is een voordeel voor een kind met autisme.

Is het deelnemen aan groepsactiviteiten (nog) geen optie? Dan kunt u hulp vragen van een individueel- of levensloopbegeleider (zie Individuele begeleiding). Deze kan uw kind helpen de benodigde vaardigheden aan te leren en met uw kind een-op-een-activiteiten ondernemen.

Vrijetijdsbesteding met begeleiding

Er zijn diverse opties van vrijetijdsbesteding waar de juiste begeleiding wordt geboden, zoals bijvoorbeeld een dag(deel) naar een zorgboerderij (zie Zorgboerderij) of activiteiten gericht op kinderen met autisme zoals het Kinderkookcafè of het project Stadstuin Alkmaar (zie Andere activiteiten).

Omdat de opvoeding van een kind met een ontwikkelingsstoornis veel vraagt van ouders, is het belangrijk dat ouders/opvoeders regelmatig ontlast worden en kunnen bijtanken, om de zorg voor hun kind vol te kunnen houden. Daarom is het fijn als uw kind af toe kan gaan logeren of op vakantie kan gaan. Voor logeermogelijkheden in Noord-Holland gaat u naar Logeren/vakantie.