Lotgenotencontact

Waarom lotgenotencontact?

Veel ouders of verzorgers van een kind met autisme hebben behoefte aan lotgenotencontact. Juist omdat er ook veel onbegrip is bij autisme, is het fijn voor ouders om contact te hebben met andere ouders die wel begrip hebben. Omdat lotgenoten elkaars situatie begrijpen, kunnen ze elkaar steunen. Daarnaast kunnen ze ervaringen met elkaar delen. Bovendien kunnen lotgenoten van elkaar leren door kennis en praktische tips met elkaar uit te wisselen.

Er zijn allerlei mogelijkheden tot lotgenotencontact. Zo zijn er bijeenkomsten voor lotgenotencontact waar ouders of verzorgers eens in de zoveel tijd bij elkaar komen. Ook zijn er (besloten) facebookgroepen voor lotgenotencontact. Hier vindt u diverse opties.

Verschillende opties voor lotgenotencontact

Lotgenotencontact bijeenkomsten

Het Autismecafé is een ontmoetingsplek voor ouders van een kind met autisme. Het is een echt ouderinitiatief: door ouders, voor ouders. In Noord-Holland is er een autismecafé in StedeBroec. Voor meer informatie gaat u naar de website www.autismecafe.nl

Het Auticafé Kennemerland brengt mensen met autisme, mantelzorgers en hulpverleners in Kennemerland met elkaar in contact. Hier kunt u informatie en ervaringen rondom autisme met elkaar delen en elkaar adviseren. Dit kan door middel van bijeenkomsten in Castricum, maar ook via de website en (besloten) Facebookpagina. Voor meer informatie gaat u naar de website www.auticafekennemerland.nl

Het Autisme Informatie Centrum (AIC) is een regionaal ontmoetings- en informatiecentrum. Het is onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Het AIC is er voor mensen met autisme, hun naasten en voor iedereen die meer wil weten over autisme. Daarnaast is er ook een mogelijkheid tot lotgenotencontact. Zo kunnen mensen met autisme, ouders, partners en familie elkaar ontmoeten bij het AIC en ervaringen uitwisselen. Bij het AIC werken ervaringsdeskundige vrijwilligers. In Noord-Holland zijn er 5 AIC’s, nl. in Purmerend, Amsterdam, Haarlem, Hoofddorp (Haarlemmermeer) en Hilversum. Voor meer informatie gaat u naar de website van de N.V.A. www.autisme.nl.

Ook het Regionaal Autisme Centrum Zuid-Kennemerland in Haarlem biedt lotgenotencontact. Hier kunt u contact zoeken met een ervaringsouder Autisme. Dit kan veel steun geven. Voor meer informatie gaat u naar de website www.rac-zk.nl.

Als een roos lotgenotencontact en coaching organiseert bijeenkomsten voor ouders met 1 of meer kinderen met een diagnose. Deze bijeenkomsten vinden 1x in de 8 weken plaats in Alkmaar. Voor meer informatie gaat u naar de website www.alseenroos.nl

www.stichtingmamavita.nl is een landelijk netwerk speciaal voor moeders van kinderen met een vorm van autisme. In Noord-Holland organiseert Mamma Vita regelmatig bijeenkomsten in Hoorn, Zaanstad, Amsterdam, Haarlem en Hilversum.

Lotgenotencontact via facebook en internet

www.ouderwijz.nl Op deze website vindt u links naar allerlei soorten besloten facebookgroepen. Bijvoorbeeld een groep voor ouders van pubers met autisme, voor ouders van een kind met MCDD enz. Deze groepen zijn bedoeld voor ouders om onderling ervaringen uit te wisselen. Ook organiseert Ouderwijz een jaarlijkse verwendag voor ouders en studiedagen speciaal voor ouders.

Naast lotgenotencontact zijn er nog andere vormen van ondersteuning mogelijk voor ouders of verzorgers van een kind met autisme. Voor meer informatie gaat u naar het menu Ondersteuning.