Handige websites

Op deze pagina vindt u een lijst van handige websites, waar u veel interessante informatie kan vinden die voor u van belang kan zijn. Per website vindt u een korte omschrijving en link van de betreffende website.

www.autisme.nl De website van de NVA, Nederlandse Vereniging voor Autisme.

www.autisme.online is een informatieve site met nieuws en blogs voor mensen met autisme, hun ouders, partners en voor professionals.

www.autismejongekind.nl is een platform voor en door ouders en professionals. Je vindt hier informatie en inspiratie om tijdige herkenning en passende hulp voor jonge kinderen (met vermoeden van) autisme mogelijk te maken.

www.autismenh.nl is de gezamenlijke website van het Convenant Autisme Noord-Holland Noord en het Convenant Autisme regio Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden. Hier kunnen mensen met autisme en hun naasten informatie vinden over autisme in verschillende leeftijdsgroepen. De samenwerking heeft als doel de zorg voor mensen met autisme beter te laten verlopen en wijst u snel de weg naar organisaties die mensen met autisme ondersteunen.

www.autismetv.nl is een online televisiezender met reportages, animaties, colleges en interviews over autisme. Deze kun je live bekijken, maar ook achteraf. Via de website kun je je aanmelden voor de videotip, zodat je een bericht ontvangt wanneer er een nieuwe video wordt gepubliceerd.

www.alertonline.nl Deze website stimuleert Cybersecurity in Nederland. Hoe groot denkt u dat de kans is dat u of uw kind slachtoffer wordt van fishing, hacking of afpersing? Weet u hoe u uzelf kunt beschermen en doet u dat ook? Doe samen met uw kind de Cyberskillstest en u krijgt direct uitleg en praktische tips om uw online veiligheid te vergroten. Bekijk ook de tips voor ouders (onder het menu rechtsboven).

www.balansdigitaal.nl De website van oudervereniging Balans. Balans versterkt de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Dit doen zij door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorgprofessionals en wetenschap.

www.crisisdienstjeugdnhn.nl Een gezamenlijke crisisdienst van jeugdhulporganisaties in Noord-Holland Noord, in het leven geroepen voor kinderen en jongeren in psychische nood. Hier kunnen zowel hulpverleners als inwoners 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht via één telefoonnummer: 088-7778887. Deze Crisisdienst is gevestigd in Alkmaar en bestaat uit een team van speciaal getrainde hulpverleners. Dag en nacht worden telefoontjes beantwoord en hulp geboden aan kinderen voor wie direct deskundige hulp of zorg noodzakelijk is.

www.hoezo18.nmoprojecten.nl Op deze website vindt u informatie en inspiratie rond het proces van 18 worden én de periode daarna voor jongeren met een niet-zichtbare beperking of chronische ziekte. Hier leest u bijvoorbeeld wat verplicht is om te regelen, wat handig is om te regelen, de ervaringen van andere jongeren en meer.

www.levend-verlies.nl Levend Verlies is een bijzondere vorm van rouw, die afwijkt van de rouw bij het overlijden van een dierbare. Het gaat om chronische rouw, verdriet om een verlies dat nooit eindigt. Op deze website vindt u een podcastserie gericht op levend verlies bij ouders van kinderen met ernstige beperkingen.

www.meewering.nl MEE & de Wering maakt meedoen mogelijk en helpt iedereen die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft de regie over hun eigen leven te versterken. Hierbij gaan zij uit van uw mogelijkheden en uw vraag staat hierbij centraal. Iedereen kan bij hen terecht. Regelmatig organiseert MEE & de Wering interessante cursussen, zoals bijv. autisme voor grootouders, autisme voor vrijwilligers of een cursus voor broertjes en zusjes van kinderen met een beperking.

www.mezzo.nl Mezzo is de landelijke vereniging voor mantelzorgers. Hier vindt u alle informatie die voor u als mantelzorger van belang is, zoals bijvoorbeeld informatie over vergoedingen, pgb, verlofregelingen en nog veel meer.

www.nationalehulpgids.nl Op deze website vindt u professionele hulp in uw omgeving, zoals bijvoorbeeld een individueel begeleider. Ook kunt u gratis uw hulpvraag plaatsen.

www.onderwijsconsulenten.nl Deze website biedt ouders, scholen en samenwerkingsverbanden gratis begeleiding, bemiddeling en advies bij het vinden van geschikt onderwijs voor het kind.

www.rijles-en-autisme.nl Op deze website vindt u een lijst met erkende rij-instructeurs in Noord-Holland met oog voor autisme en adhd. De instructeurs hebben het volledige opleidingstraject Autisme en ADHD gevolgd.

www.sensonate.nl Deze website voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking, hun ouders, begeleiders en leerkrachten geeft informatie en inspiratie voor een beter leven via een optimale prikkelbalans.

www.uaanzet.nl Informatieve website voor een ieder die wil leren beter om te gaan met mensen met autisme en wil leren vanuit hen te kijken. Hoe kan bijvoorbeeld een arts of politieagent het beste omgaan met iemand met autisme, of een sportcoach of collega? Waar moet men rekening mee houden? Deze website geeft het antwoord.

www.vanuitautismebekeken.nl Hier vindt u interessante informatie over autisme op allerlei gebieden.

www.vliegenmetautisme.nl Informatieve website over vliegen met autisme. Via deze website is het ook mogelijk om u in te schrijven voor een Schiphol Autisme Tour. Deze rondleidingen op Schiphol worden regelmatig georganiseerd om gezinnen met kinderen met autisme voor te bereiden op een vliegreis.

www.wehelpen.nl Op deze website kunt u hulp vinden op allerlei gebied van mensen die zich vrijwillig en kosteloos aanbieden in uw eigen omgeving. U kunt hier ook hulp vragen.

www.werkwebautisme.nl Deze website biedt informatie, inspiratie en tools voor studie en werk voor mensen met autisme.

www.cce.nl Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) is partner van zorgprofessionals als het gaat om expertise over ernstig probleemgedrag bij mensen die langdurig professionele zorg en ondersteuning nodig hebben. Daar waar professionals dreigen vast te lopen en de kwaliteit van bestaan van de cliënt ernstig onder druk staat, zoeken professionals en CCE gezamenlijk naar nieuw perspectief.