Financiële Regelingen

Leven met een ziekte of beperking brengt extra kosten met zich mee, bijvoorbeeld voor zorg, vervoer of hulpmiddelen. Als ouder of verzorger van een kind met autisme kunt u daarom mogelijk gebruik maken van een aantal financiële regelingen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld dubbele kinderbijslag of extra belastingaftrek. Hier leest u daar meer over.

Dubbele kinderbijslag

Als je kind thuis woont en intensieve zorg nodig heeft, kun je recht hebben op dubbele kinderbijslag. Op de website www.svb.nl vindt u de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen.

Extra kinderbijslag

U heeft mogelijk ook recht op extra kinderbijslag als u over een heel jaar (1 januari tot en met 31 december) voldoet aan de voorwaarden om dubbele kinderbijslag te krijgen omdat uw kind thuis woont en intensieve zorg nodig heeft. Meer informatie over extra kinderbijslag vindt u eveneens op de website www.svb.nl. op deze website.

Belastingaftrek

Als u extra kosten maakt voor uw kind, kosten hoger dan de normaal gebruikelijke kosten, kunt u deze kosten mogelijk aftrekken op uw jaarlijkse belastingafgifte. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra kosten voor kleding of beddengoed, kosten voor hulpmiddelen, extra kosten voor vervoer, betaalde hulp enz. Meer informatie vindt u op de website www.meerkosten.nl en op de website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl.

Mantelzorgwaardering

Als ouder/verzorger van een zorgintensief kind, bent u mantelzorger. Als mantelzorger heeft u recht op mantelzorgwaardering via de gemeente. Bij het Wmo-loket in uw gemeente (of via hun website) kunt u informeren hoe uw gemeente mantelzorg waardeert (de gemeente legt dit vast in haar verordening). Dit kan bijvoorbeeld door het geven van een financiële tegemoetkoming of een mantelzorgpas die korting geeft of door het organiseren van groepsactiviteiten en workshops voor mantelzorgers. Dit verschilt per gemeente. Wilt u meer lezen over uw rechten als mantelzorger, ga dan naar Ondersteuning – Mantelzorg op deze website.

Persoonsgebonden Budget (PGB) en Zorg in Natura (ZIN)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zorgt namens de gemeente voor de uitvoer van alle jeugdhulp. Ook voor PGB of ZIN gaat u naar het CJG.  Meer hierover leest u bij Centrum voor Jeugd en Gezin op deze website.