Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zorgt namens de gemeente voor de uitvoer van de Jeugdwet. De Jeugdwet is er voor iedereen jonger dan 18 jaar die zorg of ondersteuning nodig heeft. Een duidelijke uitleg van de Jeugdwet vindt u op de website www.ikdoemee.nl. In de brochure ‘De wetten zorg & ondersteuning sinds 2015’ wordt in eenvoudige taal informatie gegeven over o.a. de Jeugdwet. De brochure kunt u hier gratis downloaden.

Bij het CJG kunt u terecht voor alle grote en kleine vragen over opvoeden en opgroeien. De jeugd- en gezinscoaches bieden hulp en ondersteuning aan ouders en opvoeders. Samen wordt bekeken wat er nodig is en wat de mogelijkheden zijn.

Soms is het nodig om een PersoonsGebonden Budget (PGB) in te zetten of Zorg In Natura (ZIN).

Wat is het verschil tussen ZIN en PGB?

Bij zorg in natura heeft de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar een contract met de zorgaanbieders. Zij regelen de hulp en ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U hoeft daar zelf niets voor te doen. Met de zorgaanbieder maakt u afspraken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.

Met een persoonsgebonden budget bepaalt u zelf wie uw zorgverlener wordt en regelt u (bijna) alles zelf.

U vraagt het PGB aan bij de gemeente. De SVB betaalt de zorgverlener uit.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U moet een duidelijke motivatie hebben waarom u een PGB voor uw kind wilt en waarom zorg in natura niet passend is. De gemeente kijkt of een PGB bij u past.
  • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt voor uw kind.
  • Sommige PGB-houders gebruiken het PGB om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor heeft.

Combinatie van ZIN en PGB

Een combinatie van zorg in natura en een PGB is soms ook mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld als u een PGB heeft en verschillende soorten zorg nodig heeft.

Cliëntondersteuning

Het kan verstandig zijn om hulp te vragen van een cliëntondersteuner die met u bekijkt of het PGB goed bij u past. Cliëntondersteuning kunt u aanvragen bij de gemeente en is gratis.

Meer informatie over PGB vindt u op de website www.vanuitautismebekeken.nl.

centrum voor jeugd en gezin, hulp bij autisme