Ondersteuning

Lotgenotencontact

Veel ouders hebben behoefte aan ondersteuning, zoals bijvoorbeeld lotgenotencontact. Het contact met lotgenoten die elkaar begrijpen en het delen van ervaringen en tips kan heel fijn en helpend zijn. Omdat er ook vaak onbegrip is bij autisme, is het fijn voor ouders om contact te hebben met andere ouders die wel begrip voor elkaars situatie hebben. Voor verschillende mogelijkheden van lotgenotencontact, gaat u naar het submenu Lotgenotencontact.

Mantelzorg

Als ouder of verzorger van een kind met een beperking bent u ook mantelzorger. Als mantelzorger heeft u bijvoorbeeld recht op ondersteuning door een mantelzorgmakelaar. Wat houdt dit in? Waar heeft u als mantelzorger nog meer recht op? Voor antwoord op deze vragen, gaat u naar Mantelzorg.

Financiële regelingen

Ook zijn er veel zaken waar u mee te maken kunt krijgen, zoals het aanvragen van een PGB of ZIN of tegemoetkomingen waar u mogelijk recht op heeft (zoals bijvoorbeeld dubbele kinderbijslag). Meer informatie op dit gebied vindt u onder het menu Financiële regelingen.

Centrum voor Jeugd en Gezin

U kunt ook voor ondersteuning terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG zorgt namens de gemeente voor de uitvoer voor alle jeugdhulp. Zij kunnen u helpen met alle grote en kleine vragen over opvoeden en opgroeien. Ook bijvoorbeeld voor de aanvraag van een PGB of ZIN moet u bij het CJG zijn. U leest hier meer over in het submenu Centrum voor Jeugd en Gezin.

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen zoals pictogrammen en planborden zijn onmisbaar bij de opvoeding van een kind met autisme. Omdat de meeste ouders hier wel bekend mee zijn vindt u deze niet onder het menu Hulpmiddelen. De focus ligt vooral op hulpmiddelen en tips die minder voor de hand liggen en/of moeilijker te vinden zijn,  zoals bijvoorbeeld handige apps, speciale plan-agenda’s en nog veel meer.

Andere opties om de ontwikkeling te stimuleren

Naast de reguliere hulp voor uw kind, zijn er ook nog andere manieren om uw kind zo optimaal mogelijk verder te laten ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld mindfulness, equitherapie of haptonomie. Voor meer informatie gaat u naar Andere opties om de ontwikkeling te stimuleren.

Handige websites

Tot slot volgt het menu Handige websites, waar u een lijst vindt met websites met veel waardevolle informatie en tips.