IJmonds Autisme Loket

Het IJmonds Autisme Loket is een regionaal informatiecentrum rond autisme. Deze locatie wordt bemenst door ervaringsdeskundige vrijwilligers. die in hun persoonlijke leven en/of hun werk dagelijks met autisme te maken hebben. Zij zetten zich in voor mensen met autisme en hun naasten, en voor iedereen die meer wil weten over autisme, zoals hulpverleners, studenten en mantelzorgers. 

Het IJmonds Autisme Loket is een samenwerkingsverband van diverse organisaties die actief zijn in de regio. Denk aan de Nederlandse Vereniging voor Autisme, MEE & de Wering, De Heeren van Zorg, Autisme Netwerk Noord Kennemerland, RIBW K/AM, en Voorzet Autisme.

Waar en wanneer
Op donderdag in de even weken van 13.00 tot 15.00 uur

Locatie
Bibliotheek Heemskerk
Heemskerckplein 1, 1964 EZ Heemskerk

Email: ijmondsautismeloket@autisme.nl