Levazorg

Levazorg is gespecialiseerd in het bieden van begeleiding en huisvesting aan jongeren van 16 t/m 21 jaar (jeugdhulp) met autismespectrumstoornis (ASS) en/of hechtingsproblematiek en/of hechtingsstoornis.

Wij verzorgen de huisvesting in de vorm van zelfstandig begeleid wonen in Amsterdam, Hoorn en  Alkmaar.

Een team van MBO, HBO en SKJ geregistreerde professionals verleent de specialistische zorg tijdens het zelfstandig begeleid wonen.

Leeftijd

Contact informatie