Brilliant Future Kids

Brilliant Future Kids is een autismecentrum voor talentontwikkeling voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, die ondanks hun talenten geen passende plek kunnen vinden in het regulier en speciaal onderwijs.

Wij bieden een veilige omgeving met ondersteuning begeleiding & scholing op maat. Wij stimuleren en motiveren deze jongeren in de dingen die ze wél kunnen. Onze medewerkers beschikken over de specifieke kennis van autisme die noodzakelijk is deze jongeren de kans te geven zich te ontwikkelen.