Actueel

Op deze pagina vindt u o.a. actueel nieuws, activiteiten en interessante tips voor ouders en verzorgers van een kind met autisme, ADHD of aanverwante problematiek in de regio Noord-Holland.

Bericht over de website

Deze website is nu ruim 2,5 jaar online, wordt maandelijks bezocht door tussen de 1000 en 1200 bezoekers en daarnaast zijn er meer dan 200 volgers op Facebook. Uit deze cijfers en uit de vele positieve reacties die ik heb mogen ontvangen, blijkt dat de website zeker in een behoefte voorziet en dat vele mensen hier profijt van hebben.
Daar ben ik heel blij om en ook best wel trots op, want dit was wat ik voor ogen had toen ik deze website ging opzetten: dat veel ouders/verzorgers geholpen werden bij hun zoektocht naar het juiste aanbod voor hun kind met autisme.
Nu is het zo dat ik vanwege gezondheidsredenen helaas niet langer in staat ben om de website goed te onderhouden en daarom ben ik op zoek gegaan naar een oplossing. Het zou zonde zijn als de website zou ophouden te bestaan en alle waardevolle informatie verloren zou gaan.
Ik wil u laten weten dat dit gelukt is. Op korte termijn zal deze website overgenomen worden en voortgezet worden op de manier waarop ik dit tot nu toe ook heb gedaan en wel door een organisatie waar ik echt trots op ben, namelijk de NVA Noord-Holland, onderdeel van DE vereniging voor autisme in Nederland!
Ik wil iedereen bedanken voor de leuke reacties die ik heb mogen ontvangen, voor alle tips voor nieuwe vermeldingen op de website, en natuurlijk ook alle trouwe volgers op Facebook: bedankt!

Met vriendelijke groet,
Jolanda Peereboom, Oprichter www.autismenoordholland.nl

Crisisdienst voor kinderen en jongeren in psychische nood

Jeugdhulporganisaties in Noord-Holland Noord hebben een gezamenlijke crisisdienst in het leven geroepen voor kinderen en jongeren in psychische nood, waar zowel hulpverleners als inwoners 24 uur per dag 7 dagen per week terecht kunnen via één telefoonnummer: 088-7778887. Website: www.crisisdienstjeugdnhn.nl