Actueel2019-01-30T20:52:30+00:00

Actueel

Op deze pagina vindt u o.a. actueel nieuws, activiteiten en interessante tips voor ouders en verzorgers van een kind met autisme, ADHD of aanverwante problematiek in de regio Noord-Holland.

Thema-avond Autisme en (Passend) Onderwijs

Op dinsdagavond 12 februari 2019 organiseert Auticafé Kennemerland in Castricum de Thema-avond ‘Autisme en (Passend) Onderwijs’.  De avond vindt plaats van 19.45 tot 22.30 uur. Voor meer informatie en opgeven gaat u naar de website www.auticafekennemerland.nl.

Weerbaarheidstraining

Stichting Sport-Z in Alkmaar start vanaf 25 februari een weerbaarheidstraining voor kinderen die geen aansluiting vinden bij het reguliere aanbod of een GGZ-indicatie hebben. Door middel van de methode Denken, Durven, Doen wordt er gewerkt aan zelfvertrouwen, eigen vaardigheden en positieve feedback.

Gedurende 8 bijeenkomsten komen de kinderen bij elkaar in een gymzaal, waar zij de mogelijkheid krijgen om te oefenen met ‘ander gedrag’. Zij leren voor zichzelf op te komen, succeservaringen op te doen en vertrouwen te krijgen in hun eigen vaardigheden.

Ouders worden actief betrokken bij de training door middel van een intakegesprek en een meedoen-dag.
Voor meer informatie gaat u naar de website www.sport-z.org.

cursus autisme

Geef me de 5 Basiscursus

Op 4 april start in Naarden de 4-daagse  ‘Geef me de 5 basiscursus’ (overige cursusdagen 23/5,  27/6 en 5/9 van 9.30 tot 16.30 uur). Tijdens deze cursus krijgt u door een mix van theorie, video’s en oefeningen inzicht in het brein en de oorzaken van het gedrag van mensen met autisme.  U leert hoe u adequaat met dat gedrag kunt omgaan. Na elke cursusdag gaat u naar huis met praktische tips die u direct kunt toepassen. Ook is er veel ruimte voor interactie en persoonlijke vragen. Voor meer informatie en inschrijven gaat u naar de website www.geefmede5.nl. (Deze cursus start op 25  juni ook in Amsterdam.)

Crisisdienst voor kinderen en jongeren in psychische nood

Jeugdhulporganisaties in Noord-Holland Noord hebben een gezamenlijke crisisdienst in het leven geroepen voor kinderen en jongeren in psychische nood, waar zowel hulpverleners als inwoners 24 uur per dag 7 dagen per week terecht kunnen via één telefoonnummer: 088-7778887, website www.crisisdienstjeugdnhn.nl.

zelfstandig leren reizen met autisme

Zelfstandig leren reizen

MEE op weg is een project van Stichting MEE & de Wering. Het doel van dit project is mensen met een beperking te helpen om zo zelfstandig mogelijk te leren reizen. Meer informatie over dit project leest u hier.

Cursus Omgaan met ASS, voor familie en naasten

In Haarlem organiseert GGZ inGeest vanaf 19 februari 2019 een cursus Omgaan met ASS, voor familie en naasten. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten op dinsdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur en er zijn geen kosten aan verbonden. Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar de website www.ggzingeest.nl.

NVA Autismeweek 2019

Van 30 maart t/m 6 april vindt de NVA Autismeweek 2019 plaats. In deze week vraagt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) extra aandacht voor de ongeveer 200.000 mensen met autisme in ons land.

Het thema van de NVA Autismeweek 2019 is Maak werk van je passie. Werk dat aansluit bij de passies van mensen met autisme heeft doorgaans de meeste kans van slagen. Daarom brengt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) tijdens de Autismeweek 2019 een ode aan de passie en de sterke eigenschappen van mensen met autisme. De boodschap is: laten wij ons ook daar op richten, en niet alleen op de dingen die hen minder goed afgaan.

Tijdens de Autismeweek zullen er in het hele land activiteiten plaatsvinden rondom autisme en werk. Hiermee wil de NVA werknemers met autisme en werkgevers dichter bij elkaar brengen. Door goede voorbeelden te laten zien, maar ook door alle partijen zoveel mogelijk informatie te geven over wat er nodig is om van werk en autisme een succes te maken. Voor meer informatie en een overzicht van activiteiten in het hele land gaat u naar de website www.autismeweek.nl.

autisme jonge kind

Platform Autismejongekind.nl

Recent is het platform Autismejongekind.nl gelanceerd. Het platform is een landelijk expertisenetwerk waarin ouders en professionals samenwerken aan betere vroegsignalering en tijdige hulp. U vindt er onder andere informatie, ervaringsverhalen van ouders en tips. Voor meer informatie gaat u naar de website  www.autismejongekind.nl.

broertje of zusje kind met autisme

Cursus voor broertjes en zusjes

Op woensdagmiddag 6 maart (15.00 tot 16.30 uur) start bij MEE & de Wering in Alkmaar een cursus voor broertjes en zusjes (van 7 tot 12 jaar) van kinderen met een beperking. Beperkingen kunnen heel uiteenlopend zijn. Er kan sprake zijn van een ernstige en/of langdurige ziek kind, een kind met een vorm van autisme, ADHD, een ontwikkelingsachterstand, een lichamelijke of verstandelijke beperking etc. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten (6/3, 13/3, 20/3 en 27/3). In de cursus komen op een speelse manier verschillende thema’s aan bod. Boertjes en zusjes kunnen zich achtergesteld voelen omdat er veel aandacht naar de broer of zus gaat die een beperking heeft. Onbegrip tussen het kind zonder en het kind met een beperking, speelt ook vaak een rol. Ook kunnen kinderen zichzelf wegcijferen. In deze cursus staan juist zij centraal. Er vind ook een ouderbijeenkomst plaats. Voor meer informatie gaat u naar de website www.meewering.nl.