Actueel

Op deze pagina vindt u o.a. actueel nieuws, activiteiten en interessante tips voor ouders en verzorgers van een kind met autisme, ADHD of aanverwante problematiek in de regio Noord-Holland.

informatie-avond autisme

18+ op weg naar zelfstandigheid

Dinsdagavond 17 september is er weer een nieuwe (gratis) informatieve avond van Auticafé Kennemerland in Castricum. Het thema is ’18+ op weg naar zelfstandigheid, wat kom je tegen?’. De avond start om 20.00 uur (inloop 19.45 uur) en eindigt rond 22.15 uur. Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar www.auticafekennemerland.nl.

Nieuwe website WerkWeb Autisme

Op 2 april, Wereld Autisme Dag, is een nieuwe website gelanceerd www.werkwebautisme.nl, een wegwijzer voor studie en werk voor mensen met autisme. De website biedt informatie, inspiratie en tools en is wetenschappelijk ontwikkeld.

Crisisdienst voor kinderen en jongeren in psychische nood

Jeugdhulporganisaties in Noord-Holland Noord hebben een gezamenlijke crisisdienst in het leven geroepen voor kinderen en jongeren in psychische nood, waar zowel hulpverleners als inwoners 24 uur per dag 7 dagen per week terecht kunnen via één telefoonnummer: 088-7778887, website www.crisisdienstjeugdnhn.nl.

Autismecongres 2019

Op vrijdag 15 november vindt het Autismecongres van 2019 plaats met als thema dit jaar: werken aan perspectief. Er komen sprekers over werk, dagbesteding en opleiding. Nieuw dit jaar zijn het Autismecafé, workshops, signeersessies, films en theater. Het congres vindt plaats in het Beatrixtheater in Utrecht. Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar de website www.autisme.nl.

Nieuw menu ‘Initiatieven voor thuiszitters’

Voor sommige kinderen met autisme is het helaas (tijdelijk) niet mogelijk om deel te nemen aan het regulier of speciaal onderwijs. Vaak is er bij deze kinderen sprake van complexe problematiek. Het probleem van thuiszitters of uitvallers is een ieder wel bekend, want het is vaak in het nieuws. Natuurlijk is het geen goede situatie als een kind de hele dag thuis zit. Daarom zijn er initiatieven voor thuiszitters, plekken waar kinderen en jongeren die niet naar school gaan, terecht kunnen. Soms is dit een plek voor enkele uren in de week, soms voor meerdere dagen. Op deze website is een nieuw menu toegevoegd ‘Initiatieven voor thuiszitters‘. Hier vind je diverse opties in de regio voor als het je kind (tijdelijk) niet lukt om naar school te gaan.

Nieuwe website Naasten in Kracht

Naasten in Kracht is een website voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden). Op deze website vindt u informatie, tips, inspiratie en steun. Vooral van elkaar. De informatie is zo algemeen mogelijk zodat zoveel mogelijk naasten er van kunnen profiteren. Door middel van filters kunt u de informatie en persoonlijke verhalen lezen die voor u van toepassing zijn. Naasten in Kracht is een initiatief van 9 cliënten- en familieorganisaties in de GGZ.

cursus autisme

Geef me de 5 verdiepingscursus

Op 11 november start in Alkmaar de 4-daagse  ‘Geef me de 5 verdiepingscursus’ (overige cursusdagen 16/12,  13/1/2020 en 11/02/2020 van 9.30 tot 16.30 uur). Deze cursus is een vervolg op de ‘Geef me de 5 basiscursus’. In deze cursus wordt dieper ingegaan op de Geef me de 5-methodiek en Auti-communicatie en leert u hoe u nog meer structuur en duidelijkheid kunt bieden. Ook is er veel ruimte voor interactie en persoonlijke vragen. Voor meer informatie en inschrijven gaat u naar de website www.geefmede5.nl. (Deze cursus start op 21 november ook in Noordwijkerhout.)

zelfstandig leren reizen met autisme

Zelfstandig leren reizen

MEE op weg is een project van Stichting MEE & de Wering. Het doel van dit project is mensen met een beperking te helpen om zo zelfstandig mogelijk te leren reizen. Meer informatie over dit project leest u hier.