Actueel2018-12-04T16:26:00+00:00

Actueel

Op deze pagina vindt u o.a. actueel nieuws, activiteiten en interessante tips voor ouders en verzorgers van een kind met autisme, ADHD of aanverwante problematiek in de regio Noord-Holland.

cursus autisme

Geef me de 5 Basiscursus

Op 12 December start in Naarden de 4-daagse  ‘Geef me de 5 basiscursus’ (overige cursusdagen 9/1/2019, 6/2 en 6/3 van 9.30 tot 16.30 uur). Tijdens deze cursus krijgt u door een mix van theorievideo’s en oefeningen inzicht in het brein en de oorzaken van het gedrag van mensen met autisme.  U leert hoe u adequaat met dat gedrag kunt omgaan. Na elke cursusdag gaat u naar huis met praktische tips die u direct kunt toepassen. Ook is er veel ruimte voor interactie en persoonlijke vragen. Voor meer informatie en inschrijven gaat u naar de website www.geefmede5.nl. (Deze cursus start op 16 januari 2019 ook in Amsterdam.)

Plaspil bij prikkelproblemen?

In het Universitair Medisch Centrum Utrecht wordt onderzoek gedaan naar de effecten van een plaspil als medicatie voor kinderen met autisme en/of ADHD. Kinder- en jeugdpsychiater Hilgo Bruining (verbonden aan het UMC Utrecht Hersencentrum) leidt dit onderzoek en hij zoekt nog proefpersonen. ‘De pilotstudies waren veelbelovend. Bij sommige kinderen werden ingrijpende, positieve veranderingen in gedrag en leren gezien.’ Voor meer informatie over dit onderzoek gaat u naar de website www.umcutrecht.nl.

Crisisdienst voor kinderen en jongeren in psychische nood

Jeugdhulporganisaties in Noord-Holland Noord hebben sinds een aantal weken een gezamenlijke crisisdienst in het leven geroepen voor kinderen en jongeren in psychische nood, waar zowel hulpverleners als inwoners 24 uur per dag 7 dagen per week terecht kunnen via één telefoonnummer: 088-7778887, website www.crisisdienstjeugdnhn.nl.

Thema-avond Autisme en (Passend) Onderwijs

Op dinsdagavond 12 februari 2019 organiseert Auticafé Kennemerland in Castricum de Thema-avond ‘Autisme en (Passend) Onderwijs’.  De avond vindt plaats van 19.45 tot 22.30 uur. Voor meer informatie en opgeven gaat u naar de website www.auticafekennemerland.nl.

gegevens verzamelen voor onderzoek autisme

Uitgebreid onderzoek naar autisme, wonen en vrije tijd

De Vrije Universiteit Amsterdam start een uitgebreid onderzoek naar autisme, wonen en vrije tijd. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder alle deelnemers van het Nederlands Autisme Register (NAR).

Het NAR verzamelt cijfers over autisme. Dit doen zij door volwassenen en kinderen met autisme langere tijd te volgen en hen ongeveer één keer per jaar te vragen een online vragenlijst in te vullen. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor onderzoek o.a. om de kwaliteit van leven te verbeteren van mensen met autisme. Door deel te nemen aan het NAR kunt u bijdragen aan dit onderzoek. Voor meer info en aanmelding gaat u naar www.nederlandsautismeregister.nl.

zelfstandig leren reizen met autisme

Zelfstandig leren reizen

MEE op weg is een project van Stichting MEE & de Wering. Het doel van dit project is mensen met een beperking te helpen om zo zelfstandig mogelijk te leren reizen. Meer informatie over dit project leest u hier.

autisme jonge kind

Nieuw platform Autismejongekind.nl

Recent is het platform Autismejongekind.nl gelanceerd. Het platform is een landelijk expertisenetwerk waarin ouders en professionals samenwerken aan betere vroegsignalering en tijdige hulp. U vindt er onder andere informatie, ervaringsverhalen van ouders en tips. Voor meer informatie gaat u naar de website  www.autismejongekind.nl.

Cursus Omgaan met ASS, voor familie en naasten

In Haarlem organiseert GGZ inGeest vanaf 19 februari 2019 een cursus Omgaan met ASS, voor familie en naasten. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten op dinsdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur en er zijn geen kosten aan verbonden. Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar de website www.ggzingeest.nl.

interview mensen autisme

Uitnodiging aan mensen met autisme (of hun ouders) wonende in Zaanstad om zich te laten interviewen over wat wel en niet goed gaat in hun leven.

Denk hierbij aan opvoeding en onderwijs, werk, wonen, financiën, gezondheid, relaties en veiligheid. Het ZAAI-project is een burgerinitiatief in samenwerking met de gemeente, opgezet door mensen met autisme en betrokken professionals van diverse instellingen. De bedoeling is om belemmeringen die mensen met autisme in het dagelijks leven meemaken op te sporen en te verminderen of op te heffen.

Voor elk van deze onderwerpen is een themagroep opgericht waaraan mensen met autisme, professionals en beleidmakers deelnemen. Heel vaak ondervindt men problemen op verschillende terreinen tegelijk. Bijvoorbeeld: geen werk (op je eigen niveau), minder geld, goedkope woningen die geen rekening houden met gezondheidsproblemen en autistische gevoeligheden zoals burengerucht (ruzie, politiecontact).

ZAAI (Zaans Autisme Ambassadeurs Initiatief) gaat ervan uit dat de meeste mensen met autisme, net als ieder ander, aan de maatschappij kunnen deelnemen. Daarvoor is nodig dat hulpverleners, werkgevers, ambtenaren, woningbouwverenigingen, huisartsen en andere betrokkenen voldoende van autisme weten. En dat zij rekening kunnen en willen houden met de zwakke en sterke kanten van mensen met autisme.  Het streven is dan ook om Zaanstad tot een inclusieve stad te maken. Dat doel kan alleen worden bereikt als voldoende mensen met autisme en ouders zich – desgewenst anoniem – laten interviewen. Kent u mensen met autisme in Zaanstad, wijs ze dan op deze oproep.

Meer informatie vindt u hier. Voor aanmelding en/of vragen kunt u mailen naar: Zaans.Autisme@gmail.com.